Jon Anders Henriksen, næriingspolitisk direktør i OHF, Håvard Steinbakk Nordbø fra Politidirektoratet og Roger Andersen, styreleder i Dagligvaregruppen sto bak seminaret som omhandlet nytt nasjonalt ID-kort.

Nytt ID-kort i dagligvarebransjen

Del : fbtw

I løpet av 2017 kommer det nye nasjonale ID-kortet som skal styrke personvernet og bekjempe kriminalitet. Hvordan kan dagligvarebransjen dra nytte av det?

Håvard Steinbakk Nordbø fra Politidirektoratet presenterte IDeALT-programmet for aktører i dagligvarebransjen og samarbeidspartnere hos OHF.

Programmet har blant annet ansvar for å utarbeide og utstede det nye ID-kortet med e-ID som inneholder en chip med informasjon knyttet til en konkret person.

En rekke andre land baserer seg på dette kortet som kan fungere som pass innenfor Schengen. Kortet er en frivillig ordning. Prisen er ikke bestemt ennå.

Behov for trygghetstiltak

DSC_0004– Kortet kommer og første skisse legges frem denne måneden. Vi jobber med å utnytte mulighetene som ligger i det. Derfor trenger vi å høre hvilke bruksområder handelen ser for seg, oppfordret Nordbø.

Styreleder i Dagligvaregruppen, Roger Andersen, innledet møtet med å nevne alderskontroll og ID-kontroll i post og bank som eksempler på hvor det er behov for trygghetstiltak.

Forenkle ID-kontroll

Sikkerhetsansvarlige i Norsk Butikkdrift, Åshild Sydsæter og Lars-Boye Halvorsen, la til at kreditthandel og ansettelser er andre aktuelle områder.

I likhet med Jon Anders Henriksen, næringspolitisk direktør i OHF, understreket de et skrikende behov for forenkling av id-verifikasjon.

Sikkerhetssjef i Kiwi, Andreas Wormdahl, pekte på viktigheten av at kortet blir utbredt og tas i bruk, og at det er klare retningslinjer ved tapt, stjålet og lignende.

Bransjen bør samle seg

– Slik jeg ser det er ID-kortet en mulighet og ikke et problem. Bransjen kan selv velge å samle seg om at dette kortet er gjeldende, sa sikkerhetsrådgiver Thor Martin Bjerke i Virke.

Nordbø hadde meg seg kollegaer som tok notater og oppfordret bransjen til å stille krav, slik at han vet hvilke forventninger han har å forholde seg til i det videre arbeidet.

Muligheten for å bruke informasjonen på kortet til elektronisk signering ble svært godt i mottatt.

 

Dette arbeidet vil pågå framover i tid. Send innspill eller forslag til Jon Anders Henriksen.