Nytt Storting – nye muligheter!

Del : fbtw

Stortinget er nå satt for de neste fire år. Ni partier skal dele 169 plasser i Stortinget, og blant disse finner vi nitten representanter fra Oslo og sytten fra Akershus. Vi gratulerer samtlige, og vi ønsker lykke til med gjerningen til nasjonens, Oslos og Akershus’ beste! Vi forventer en ny Solbergregjering med basis i Høyre / Frp, men som alle interesserte har fått med seg er det alltid rom for litt usikkerhet og uklarhet i den parlamentariske situasjon.


Det som ikke er uklart, er at OHF forventer at enhver regjeringsplattform må være orientert mot næringspolitikk, verdiskaping, lønnsom handel og sysselsetting. Det er med andre ord det politiske innholdet som interesserer oss, og hvordan handelens og næringslivets behov blir sikret i de neste fire år. I dette er det avgjørende at våre folkevalgte fra Oslo og Akershus blir ombudskvinner og – menn for våre næringer, og gjør sitt for å sikre god næringsutvikling og samfunnsutvikling i hele vår region, enten vi snakker Romerike, Vestregionen, Follo eller Oslo. Vi ønsker tett og god kontakt med våre Stortingsrepresentanter i hele perioden, slik at politikken blir kunnskapsbasert og næringsvennlig.

Engasjer deg!

Men det skjer mye viktig handels- og samfunnsutvikling som ikke bestemmes på Stortinget, også. I oktober vil arbeidet i Akershus starte med en regional plan for handel, service og senterstruktur. OHF vil jobbe nært med fylket i denne prosessen, og sikre at handelens og næringslivets interesser blir basis for utviklingen av den fremtidige handel i regionen. Vi trenger dine innspill og dine meninger i dette arbeidet, så vi ber deg engasjere deg – om du er opptatt av hvordan handel og nærings skal utvikle seg i fylket.

Serveringsbransjen blir viktigere

Foto:VisitOSLO/Nancy Bundt

Serveringsbransjen blir stadig viktigere i Osloregionen. Våre tall viser en stadig vekst i bransjen. I dag møtes Oslo kommunes nye forum for serveringsbransjen, og vi berømmer initiativet som byrådet har tatt med å etablere en ramme for å bygge lønnsomme, seriøse og (internasjonalt?) attraktive serveringssteder i Oslo. Vi speiler dette tiltaket med å etablere OHFs forum for serveringsbransjen, der våre medlemsbedrifter i serveringsbransjen vil samles for å sette agendaen for OHFs arbeid med serveringsbransjen. Dette arbeidet vil vi dekke gjennom nettsiden vår og sosiale medier, slik at vi håper du vil følge med på dette fremover.

Næringsforum

OHF fremmer i disse dager et nytt forslag til Oslos byråd, der vi ber om at det etableres et strategisk næringsforum for Oslo. I forlengelsen av det positive samarbeidet vi har hatt i sentrum (Levende Oslo), etableringen av det nye serveringsforumet og de utfordringer vi har hatt i forbindelse samferdselspolitikken i Oslo de senere år, mener vi det er nødvendig å etablere en fast møteplass mellom kommunens politiske ledelse, og de som skaper arbeidsplasser og byøkonomi. Vi har diskutert dette med byrådslederen tidligere i år, og vi vil fremme et forslag om dette i løpet av september. Vi mener dette er nødvendig for å sikre god næringsutvikling i de områder som skal ha fortetting og knutepunktutvikling, og da også utenfor ring 2.

Transportpolitikk

Typiske saker som hører hjemme i et slikt forum er selvsagt mobilitet og samferdselssaker. Både varelevering og kunders behov for transport trenger bedre politikk. Vi har etterspurt en vareleveringsplan i hele Oslo i flere år, og gjennom et samarbeid med bymiljøetaten forventer vi snart noe håndfast. Samtidig trenger våre kunder enkel og trygg transportløsning til alle de steder det skjer handel, servering og opplevelse. Vi trenger derfor at byens politiske ledelse stanser opp i sitt arbeid med revidering av parkeringsnormer i kommunen, og tenker mer om hvordan lønnsom handel skal kunne skje bærekraftig, samtidig som kunder kan lett komme til våre butikker.

Det er med andre ord nok av saker som byens politiske ledelse bør konsultere næringslivet om! Neste lørdag blir det fest, opplevelser og folkehav i Oslo sentrum – 23. september. OHF arrangerer markedsdag i Oslo sentrum, i tett samarbeid med strøksforeningene i Oslo. Det blir ikke bare gode tilbud og shoppingmuligheter, men også ansiktsmaling for barn, gratis moteshow, barneloppis og mye mer. Vi håper du vil bruke sentrum denne dagen, og gjøre nytte av alle de gode opplevelsene og handel som sentrum byr på.

På gjensyn, Jon Anders