Nytt system for alderskontroll

Del : fbtw

Det er OHF Dagligvaregruppen som står bak lanseringen av det nye systemet. Gruppen har i flere år jobbet med prosjektet som har hatt som målsetting å etablere en felles teknisk kontrolløsning for alle dagligvarebutikker, uavhengig av kjedetilknytning. Forrige mandag ble løsningen rullet ut i alle butikker, og lanseringen har gått knirkefritt.

– Vi er kjempefornøyd med at vi har klart å få med alle på dette, sier Thomas Helmersen fra Dagligvare gruppen, som har jobbet med prosjektet i flere år.
Han mener dette viser at det går an å få til gode samarbeid om felles utfordringer, til tross for at man i utgangspunktet er konkurrerende butikker.
– Det viser også behovet for en forening som kan jobbe med felles utfordringer, mener han.

Det nye systemet er enkelt og trygt for begge parter. Hver gang en kunde ønsker å kjøpe alkohol må kassereren oppgi om kundene er kjent eller ikke. Dersom det er en ukjent kunde må de seks siste sifrene som angir fødselsdatoen på legitimasjonen tastes inn. Slik sjekker systemet alderen, og den ansatte kan bruke mer tid på bildet. 

Roger Andersen, nåværende styreleder i Dagligvaregruppen, mener systemet er til stor hjelp for de butikkansatte.
– Når man skal utføre en ID-kontroll har man gjerne mer enn nok med å sjekke bildet. Skal man i tillegg regne ut alder er det lett å regne feil. Her blir det nye systemet til stor hjelp, mener han.

I tillegg gir systemet en loggføring av hvem som har spurt om ID og hvor mange ganger. Dette vil gjøre det lettere for butikkene å føre internkontroll.
– På sikt håper vi å få til et enda enklere system, hvor man eksempelvis bare kan scanne kortet. 

Inndragninger av ølsalgsbevillinger etter Næringsetatens kontroller, nedslående resultater etter overvåking fra Juvente og bransjens egen misnøye med for dårlige rutiner, var utgangspunktet for at OHF Dagligvaregruppen begynte arbeidet med å forbedre alderskontrollen i butikker.