Nytt vendespor ved NAF-huset

Del : fbtw

Samferdselsetaten ved Oslo kommune skal bygge et nytt vendespor for trikken ved NAF-huset, Kirkeristen-Storgata. Fristen for tilbakemelding er 1. mai.

Arbeidet med det nye vendesporet for trikken skal etter planen begynne 1. mars 2012 og holde på til 1. juni samme år. I forbindelse med arbeidet vil nedstigningstårn flyttes, samt pågå fortausarbeid. 

Berørte veier vil være Biskop Gunnerus gate, Dronningens gate, Kirkeristen og Storgata.
Frist for tilbakemelding er satt til 1. mai i år og kontaktperson er Jan Espen Vik | jan.espen.vik@sam.oslo.kommune.no