Observatoriegt 74

Del : fbtw

Varsel om ny plan i KGrav

Det er opprettet en ny plan i KGrav i et område der Oslo Handelsstands Forening er interessent.

Kommune: Oslo
Plan ID: 11862
Versjon: 1
Tittel: Observatoriegt 74
Tidsrom: 26.10.2015 – 13.11.2015
Tilbakemeldingsfrist: 16.10.2015
Berørte adresser: HUITFELDTS GATE 28B, OBSERVATORIEGATA 12, OBSERVATORIEGATA 21, OBSERVATORIEGATA 14, OBSERVATORIEGATA 23, OBSERVATORIEGATA 16A, OBSERVATORIEGATA 25, RUSELØKKVEIEN 49, OBSERVATORIEGATA 16B, RUSELØKKVEIEN 45, RUSELØKKVEIEN 60H, RUSELØKKVEIEN 60G, RUSELØKKVEIEN 60J, RUSELØKKVEIEN 60F

Arbeidets art:

Graving av rør og fiber fra Observatoriegata 16B til Observatoriegata 14A.

Som berørt interessent har organisasjonen mulighet til å gi merknader til planen dersom brukere er etablert i KGrav.

https://www.gravekoordinering.no
Generelle spørsmål om KGrav kan rettes til support@geomatikk.no

Planlegger Firma:

Canal Digital Kabel TV

Planlegger:

Andre Fagerstrøm

Kontakt e-post: andre.fagerstrom@tessta.no