Offentlig ettersyn- detaljregulering Sørkedalsveien 8

Del : fbtw

OHF har mottatt melding om offentlig ettersyn av forslag til omregulering av eiendom i Sørkedalsveien 8, Majorstuen i Oslo. Dokumentene kan leses her. OHF vil levere en uttalelse, og vi tar gjerne imot innspill og kommentarer. Frist for innspill til OHF er 14.april 2014.

 
Dokumenter og annen informasjon kan leses her.
 
Spørsmål og kommentarer kan rettes til OHFs Jon Anders Henriksen,
tlf 22 40 34 40