Miljøfyrtårnkonsulent Ann-Kristin Fossum fra Green Focus går gjennom arbeidsoppgavene med Hanne Hassel og Jon Anders Henriksen i OHF.

OHF blir Miljøfyrtårn

Del : fbtw

Vi har satt i gang arbeidet med å bli sertifisert som Miljøfyrtårn, og oppfordrer medlemmer og samarbeidspartnere til det samme.

– Vi gjennomgår ulike miljøtema og utfører oppgaver for å oppfylle bransjekravene for kontorbedrifter. Målet er å bli sertifisert før sommeren. Det er nyttig å bli mer miljøbevisst og ikke minst dele denne kunnskapen med andre, sier Gunnar Larssen, administrerende direktør i OHF.

Gjør hjemmelekser

Ann-Kristin Fossum fra Green Focus loser OHF igjennom prosessen med å bli sertifisert som Miljøfyrtårnbedrift. Hun holder informasjonsmøter og gir foreningen hjemmelekse innen hovedtemaene: HMS, innkjøp, energi, transport og avfall.

OHF har blant annet oppdatert HMS-permen, undersøkt belysningen i alle rom, utarbeidet lister over miljøvennlige leverandører og produkter. Men arbeidet stopper ikke med sertifiseringen. Rutiner og tiltak skal følges opp i tiden fremover.

– Miljøfokuset fortsetter

– Vi ønsker hele tiden å forbedre oss, og miljøfokuset fortsetter etter at vi har blitt godkjent også. Miljøfyrtårn er en ypperlig måte å synliggjøre engasjementet sitt på, og et konkret bevis på jobben vi gjør. Det er også et signal ut til våre kontakter om å gjøre det samme, poengterer Larssen.

Han mener det er mange gode grunner til å be om et møte med en miljøfyrtårnkonsulent, og Green Focus er en av flere som tilbyr bistand.

– Det koster ingenting, og prosessen kan gi verdifulle miljøgevinster. Til nå er 5000 virksomheter over hele landet, alt fra små bedrifter til landsdekkende kjeder sertifisert, forteller Fossum.

Sertifikat som bevis

Konsulenten hjelper dere gjennom prosessen som begynner med en miljøanalyse av virksomheten. Den resulterer i en handlingsplan med ulike tiltak som skal iverksettes for å oppfylle bransjekravene.

Når dette er på stell, blir virksomheten godkjent og sertifisert av en uavhengig sertifisør. Stiftelsen Miljøfyrtårn kontrollerer godkjenningsbrevet fra sertifisøren og Miljøtårn-sertifikatet blir utstedt.

Fordeler med å bli Miljøfyrtårn:

  • Økonomiske fordeler: Mer kontroll på energiforbruk, billigere avfallsavtaler, bedre innkjøpsrutiner og innkjøpsavtaler, lavere sykefravær med bedre HMS.
  • Markedseffekt: Miljøfyrtårn er den mest anerkjente av sertifiseringene, og har stor verdi ved bruk i markedsføringen. Viser at bedriften har et tydelig miljøfokus.
  • Anbud: I kampen om å vinne anbud har sertifiserte bedrifter en fordel fremfor de som ikke har det. Stadig flere etterspør den type merking.

Mer om dette på Stiftelsen Miljøfyrtårn