Google My Business er en viktig tjeneste for bedriften og i tillegg er den gratis. Målet med vår gjennomgang av Google My Business er du skal kunne jobbe bedre og mer planmessig.