OHF engasjerer seg i Norsk Sentrumsutvikling

Del : fbtw

Utviklingen av Oslo sentrum er en av våre viktigste oppgaver i OHF. Som hovedstad, er det likevel mye å lære av mindre byer og næringsforeninger rundt omkring i landet. OFH er medlem i Norsk Sentrumsutvikling (NSU) og adm. dir. Bjørn Næss sitter nå i NSUs styre.

Deltagelse i NSU gir oss tilgang til et nettverk med de fleste andre byene i Norge. OHF har mye å lære av andre norske byer. Gjennom en styreplass har vi mulighet til å bidra til denne foreningens prioritering av saker og oppgaver.

Bjørn Næss, adm.dir. i OHF

Hva er NSU?

NSU er en medlemsorganisasjon med 45 sentrums-/næringsforeninger, grunneiersammenslutninger og kommuner over hele landet. NSU arbeider for at statlige og kommunale myndigheter gjennom offensiv politikk skal gi rammevilkår for at sentrum i norske byer skal være attraktive arenaer for handel, tjenesteyting, opplevelse og boligetablering med funksjonell og miljøvennlig infrastruktur.

Årlig konferanse – viktig møteplass

Hvert år arrangerer NSU den årlige Sentrumskonferansen sammen med Kommunal og moderniseringsdepartementet. Dette har utviklet seg til å bli den viktigste møteplassen for sentrumsutvikling i Norge. Årets konferanse ble holdt i Bodø i september, mens Drammen blir målet for neste års konferanse.

Styret i NSU var nylig samlet til strategidiskusjoner hos Oslo Handelsstandsforening. Fra venstre: Anne Woie (StavangerKommune), Steinar Kristoffersen (Bergen Sentrum AS), Bjørn Næss (OHF), Kristin Gustavsen (Stavanger Sentrum AS), Kjell Arne Græsdal (Fredrikstad Næringsforening), Lisbeth Iversen (Arendal kommune), og Svein Erik Nordbotten (Midtbyen Management AS).