OHF fast i sin sentrumspolitikk

Del : fbtw

Under bystyrets spørretime 1. februar , påsto miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG) at «Oslo Handelsstands Forening har snudd tvert om 180 grader, og er nå positivt innstilt til tiltaket (Bilfritt Byliv)».

Vi er glade for at Oslos byråd ønsker OHFs tilslutning til den politikk som utøves, og vi vil alltid være positive til politikk som sikrer lønnsom, trygg og god handel, servering og næringsliv i Oslo. I dette tilfellet har derimot byråden tillagt OHF oppfatninger som ikke representerer virkeligheten.

I den politiske diskusjon rundt prosjektet Bilfritt Byliv har OHF vært tydelige på behovet for en helhetlig plan, ivareta handel og næring først og fremst, og sikre en fornuftig transportpolitikk, fremfor et jag mot enkelttransportformer. Vi er tilhengere av gode gågater, fine torg og lys i vinduene – men dette krever annet enn quick-fix som å forby kantsteinparkering eller biltrafikk.

Vi har bidratt til å øke kunnskapsnivået i debatten, og har også spilt inn konkret forslag til å sikre et levende sentrum. Dette er ikke det samme som å støtte retorikken rundt Bilfritt byliv – men å bidra positivt og konstruktivt i sentrumsdebatten i Oslo.

OHF er nemlig positive til kommunikasjon og samarbeid. Vi regner med at det blir mye fokus på Bilfritt Byliv/Levende By i tiden som kommer, og OHF kommer til å fortsette å jobbe for å fremme handel og det gode byliv. Uten butikker og servering blir det ikke noen levende by.

Vi har invitert til et åpent møte omkring temaet 21. mars, og er glade for at byrådsleder Raymond Johansen (AP) stiller som innleder, og deltar i samtalen om hvordan sentrum skal utvikles – både med handel, servering, service og lys i vinduene!

Byradsleder Raymond Johansen (Foto- CF-Wesenberg_kolonihaven).jpg (width940)

Raymond Johansen kommer til OHF 21. mars

Klikk her for påmelding til arrangementet!

Se forøvrig flere artikler om temaet:

Nettavisen

Østlandets blad