OHF forventer næringslivsvennlig budsjett!

Del : fbtw

NHO Oslo og Viken sammen med Oslo Handelsstands Forening retter i dag en kraftfull advarsel til Oslos byrådsleder Raymond Johansen (AP).

Bjørn Næss i OHF, og regiondirketør i NHO Nina Solli.

Koronakrisen har rammet Oslo hardest i forhold til tapt omsetning og arbeidsplasser. Der øvrige deler av landet har maktet å jobbe seg gjennom koronakrisen ved hjelp av offentlige tiltakspakker, tett samarbeid mellom bedrift, ansatte og leverandører og ikke minst et hjemmemarked bestående av hjemmeværende innbyggere, har Oslo en særlig vanskelig tid:

  • Handelsomsetningen i Oslo har falt med 21,3 prosent.
  • Serveringsstedene i kjøpesentrene i Oslo og Akershus i Viken hadde en samlet omsetningsnedgang på 22,3 prosent i årets åtte første måneder. Nedgangen var på 26,5 prosent i Oslo og på 12,6 prosent i Akershus i Viken.

Bedriftenes bærekraft vil både skape byliv, arbeidsplasser og skatteinntekter som nå er sterkt truet. Oslos byråd kan velge å styrke Oslos verdiskapere, og da kreves tøffe prioriteringer for å sikre mest mulig handel, servering, tjenesteoppdrag og næringsutvikling.

Vi trenger byliv! En markedsplass der vi møtes, handler og spiser. Skal næringene kunne tilby gode opplevelser også etter koronakrisen, må Oslos byråd være med ved å fjerne kostnader for våre medlemmer!

Bjørn Næss, adm.dir. i Oslo Handelsstands Forening

Oslo Handelsstands Forening ber byrådet i Oslo om å fjerne eller redusere så mye som mulig av offentlige utgifter som kreves inn fra de næringsdrivende, slik at disse pengene heller kan brukes til å sikre markedsplassen og arbeidsplasser. Det er i første omgang lokal eiendomsskatt på næring som må fjernes, men også avgifter som gategrunnsleie, servering- og skjenking m.fl. som nå må settes på hold.