OHF i dialog med byrådet

Del : fbtw

OHF prioriterer to saker i vårt arbeid med Oslo kommune og Byrådet: Hvordan kan vi redusere kostnadene og samtidig sørge for best mulig politikk for handel og servering når byen skal gjenåpnes. Vi må få folk tilbake til byen!  

For å få til dette, kommuniserer vi tett med byens politiske ledelse. Denne uken møtte OHF byråd for næring og eierskap, Victoria M. Evensen (AP), for å diskutere situasjonen og hva som kan ytes fra politisk hold.

Byrådet har varslet at alle skjenke- og serveringsbevilgninger blir videreført til høsten 2020. Det er også gitt betalingsutsettelse på skjenkeavgifter (alkohol), og det er varslet at gategrunnleie for 2020 blir gjort gratis. OHF gir honnør for at byrådet nå kommer næringen i møte med forslag som OHF har fremmet. Se våre forslag her

Konkurransedyktige rammevilkår

–  Nå får vi på plass rammevilkår som gjør våre medlemmer mer konkurransedyktige – både under korona-krisen, men enda viktigere når vi åpner markedsplassen på ny for fullt. Det er detaljer som gjenstår, blant annet i utforming av en praktisk veiledning/policy for bruk av gategrunnen, ulike løsninger i bydelene, fortrinnsrett for de som er drivere i faste lokaler m.m. Vi er også av den mening at avgifter ikke kan bare utsettes, men de må frafalles. Dette er saker OHF følger opp, lover Jon Anders Henriksen, næringspolitisk direktør i Oslo Handelsstands Forening.

Viktige tiltak

Flere andre saker hører også hjemme i dialogen mellom OHF og byrådet. Midlertidig salgsbevilling av alkohol for skjenkesteder med store varelagre, økonomiske tilskudd til kompetansetiltak i bedrifter som nå har redusert aktivitet, og ikke minst et forslag fra OHF om å sette i verk samlete bylivstiltak for handel, servering og kultur tiltak så snart virussituasjonen tillater godt med byliv. Et slikt fellestiltak må gjøres i tett samarbeid med byens forskjellige strøksforeninger, og OHF er derfor veldig glad for det samarbeidet vi har med de ulike foreningene i Oslo.

–  Vi mener Oslo kommune må ta et eierskap til bylivstiltakene etter viruskrisen, og at kommunen særlig må se på de økonomiske, organisatoriske og regulatoriske oppgaver som må være en del av et slikt tiltak. Andre byer – Fredrikstad, Stavanger, m.fl. – får dette til, og derfor bør også Oslo kommune i samarbeid med OHF klare dette, avslutter Henriksen.