OHF i Oppegård

Del : fbtw

For å kunne bidra best mulig i utvikling av rammevilkår for handel, service og næringsutvikling, ønsker OHF en dialog med sentrale politikere i regionen.

OHFs næringspolitiske direktør, Jon Anders Henriksen, besøkte derfor ordføreren i Oppegård i midten av mars. Temaet var transport og tilgjengelighet.

– Vi har ikke lagt opp til bilbasert handel i Kolbotn og vil stramme inn på parkering. Det skal være unødvendig å bruke bil i sentrum, sier Eidem Løvaas.

– Mindre bilbruk er en gjennomgangsmelodi i Osloregionen. OHF er opptatt av en balansert utvikling i så måte. Det finnes noe i mellom «hver mann sin bil» og å fjerne alle parkeringsplasser over natta, sier Henriksen.

– Ja, selvfølgelig. Vi har ingen planer om å fjerne all parkering, men når vi skal utvikle andre halvdel av Kolbotn sentrum utover våren, er vi mer opptatt av å bygge oss attraktive for flere småbarnsfamilier for eksempel.
I tillegg spør kommunen seg hva som må til for at folk skal gå av toget på Kolbotn og bruke sentrum.

Når det gjelder samferdselspolitikken, forteller Oppegård-ordføreren at de har henvendt seg til NSB for bedre rutetider. Kommunen har fem stasjoner og er opptatt av å holde liv i de små lokalsamfunnene.

De er for rask utbygging av Follobanen, og sterkt i mot godstransport på Østfoldbanen. Ordføreren er klar over at de ulike interessene i Osloregionen er en utfordring for samferdselssamarbeidet.

– Det beste er å jobbe for knutepunktsutvikling i kombinasjon med byutvikling. Vi må bygge transport med tanke på hvor folk skal bo i fremtiden. Jeg er veldig opptatt av at toget stopper på de riktige stedene, sier OHFs næringspolitiske direktør.