OHF kritiske til forslag om ny parkeringsnorm

Del : fbtw

Ny parkeringsnorm betyr færre parkeringsplasser. Forslag om maksimumsnormer for handelen, forteller at handel ikke skal skje med bil. I OHFs høringsuttalelse advarer vi mot en parkeringsnorm som skaper dårlig vilkår for handel, opplevelser og byliv, og som gjør det mer trygt for eiendomsbesittere å avstå fra nødvendig utvikling.

OHF ønsker kontinuerlig modernisering, men nye løsninger må også være bærekraftige for næringsdrivende og tilgjengelige og enkle for kunder. Enkelte typer handel er faktisk fortsatt enklest med bil!

Handelen har omstilt seg kraftig de siste årene, og tilbyr varer og tjenester på et stadig mer klima- og miljøvennlig vis. Men, det er fortsatt viktig å ha et variert tilbud av transportløsninger, som blant annet parkering for bilende kunder. Dette har PBE valgt å ignorere i forslag til ny parkeringsnorm.

Oslo kommune v/Plan- og bygningsetaten (PBE) viser i sitt forslag at de motsetter seg  enhver handel som skjer med bil. Dette vil vi på det sterkeste advare mot.

Mange handler dagligvarer med bil

I en undersøkelse blant Osloborgere med tilgang på bil, gjennomført av Norstat på vegne av Virke i 2019, sier syv av 10 at parkeringsmuligheter er viktig når de skal handle dagligvarer.  Like mange bruker bil minst en gang i uken når de skal handle dagligvarer. To av tre sier dessuten at de ville kjørt til en annen butikk lenger unna, hvis det ble vanskeligere å parkere ved dagligvarebutikken de oftest handler i. Når vi vet at en kjernefamilie med to voksne og to barn handler ca. to tonn dagligvarer i året, og at gjennomsnittshandelen er på rundt 15 kilo, kan vi forstå at det er mange som velger å bile til butikken.

Fokus på behov

Konseptet om maksnormer er en forståelig utvikling, disse må bygge på faktiske behov, tekniske muligheter og en bærekraftig utvikling.

Videre har forslaget ikke satt skille mellom handel og kontor. Vi oppfatter dessuten at kommunens forslag om sterk begrensing for håndverkerparkering og servicebiler er uholdbar. Dersom disse må bruke kundeparkering, skader næringsvirksomheten.

Med innføring av foreslåtte parkeringsnorm kan det for mange bli tryggere å fortsette dagens næringsvirksomhet og legge planer om modernisering og utvikling «på hylla».  På denne bakgrunn advarer OHF mot å gå videre med forslaget til ny parkeringsnorm, og anbefaler på det sterkeste at forslaget utarbeides på ny med vektlegging av handelens behov.

Her kan du lese hele høringsuttalelsen til OHF.