OHF lanserer trygghetsoblat

Del : fbtw

Som en del av trygghetssatsingen ”Trygg handel, trygg by” lanseres nå et eget oblat.
Dette er et merke som næringsdrivende som har oppfylt OHFs trygghetskrav kan plassere godt synlig i sine lokaler.
– Dette er et kvalitetsstempel som viser at butikken er godt sikret mot ran, samt har gode rutiner for trygghet, forteller administrerende direktør i OHF, Gunnar Larssen.

Forebyggende tiltak
Larssen håper oblatet virker forebyggende på potensielle tyver. I tillegg vil det fungere som et bevis på at butikken tar trygghet på alvor og oppfyller de trygghetskrav som kreves for å få utlevert oblatet. En rekke krav skal oppfylles, krav som skal trygge både de drivere, ansatte og kunder.

– Blant kravene er at butikken eller serveringsstedet skal være sikret, ikke bare mot ran og tyverier, men også oppfylle kriterier som sikrer en trygg jobbhverdag for drivere, ansatte og kunder, forteller Larssen.

Larssen mener det er på høy tid at et slik oblat kommer på plass, og understreker at dette er en medlemsfordel som medlemmene ikke skal betale for.

Presenteres på frokostmøte
For å kvalitetssikre oblatet vil det jevnlig bli foretatt stikkprøver for å sikre at butikkene faktisk oppfyller de kravene som stilles for å få ha oblatet. Oppdages avvik vil butikken, eller serveringsstedet, miste sin rett til å ha oblatet hengende.

Politiet i Oslo er svært positive til OHFs trygghetssatsing, og politimesteren selv vil være tilstede når oblatet presenteres på vårt neste frokostmøte, tirsda 12. mai.
Les mer om programmet og meld deg på frokostmøtet her.