OHF lanserte eget trygghetsoblat

Del : fbtw
OHF har i lengre tid jobbet aktivt for en tryggere handel og tryggere by. Høsten 2014 lanserte vi en egen trygghetssatsing, og som en del av denne lanseres nå trygghetsoblatet. Dette er et oblat som viser at butikken eller serveringsstedet er sikkerhetsklarert. Kravene er blant annet opplæring av ansatte, utarbeidelse av gode, forebyggende rutiner, og krav om fysisk sikring av butikken.
– Det vil bli foretatt stikkprøver av butikkene for å sikre at de faktisk har oppfylt kravene, forteller Gunnar Larssen, adm. dir. i OHF.
Oblatet skal være lett synlig både for ansatte, kunder og eventuelt kriminelle, og skal slik virke forebyggende for kriminalitet. 

Politimester i Oslo, Hans Sverre Sjøvold, berømmer initiativet fra OHF.
– Dette syns jeg er aldeles utmerket, sa en begeistret politimester. – Det er veldig bra at handelen tar ansvar for egen sikkerhet!

Oblatet er utarbeidet i samarbeid med vår trygghetsrådgiver, Steinar Vadla Risa. Oblatet skal festes synlig ved kvalifiserte butikker eller utesteder, og være et kvalitetsbevis på at kundene skal kunne føle seg sikre på at virksomheten har gjennomført et minimum av trygghetshetstiltak.

– Lederne i hver enkelt medlemsbedrift som mener å ha gjort seg fortjent til vår oblat, er selv ansvarlig for å tilfredsstille kravene. Vi stoler på deres signerte egenerklæring, men stiller selvsagt opp med råd og hjelp gjennom prosessen til alle som har behov for det. Det vil bli gjennomført stikkprøver for å avdekke eventuell juks, sier Gunnar Larssen, adm. dir. i OHF.

Følgende krav må være oppfylt før oblatet kan utleveres:

  • Bedriften skal ha utarbeidet egne sikkerhetsrutiner
  • Fysiske sikringstiltak skal være iverksatt
  • Alle medarbeidere skal ha fått tilstrekkelig opplæring og kursing for å ivareta tryggheten
  • Det skal være etablert ettervern for medarbeiderne
  • Bedriften skal bidra til felles trygghetstiltak i eget handlemiljø
Oblatet vil ferdigstilles og gjøres tilgjengelig for våre medlemmer etter sommeren.

Se NRK Østlandssendingens innslag om oblatet på denne siden.