OHF mener: Grensen for momsfritak er ødeleggende

Del : fbtw

– Regjeringens løsning med å øke momsfritaket for utenlandsk netthandel på gjenstander til verdi under 350,-, vil være ødeleggende for norsk handel med de samme varer. Dette vil skade norsk handel, norske arbeidsplasser og den fysiske handel som skjer i norske byer, sier næringspolitisk direktør i OHF, Jon Anders Henriksen.

OHF mener dette forslaget ville ha blitt bedre innrettet om en konsekvensanalyse for norsk handel hadde blitt utført før regjeringen fremmet forslaget i statsbudsjettet.
– En bedre alternativ løsning vil være full moms på alle varer, slik at handelen kunne konkurrere på ellers like vilkår. I dag vil butikker uten ansatte, uten kjøpsvern, uten service og uten tilstedeværelse i norske byer profitere på denne regelen, sier Henriksen.

OHF støtter derfor Virkes posisjon om at moms bør beregnes likt på all handel, fra første krone. I så tilfelle kan et alternativ være å frita all handel under 350,- kr for moms, slik at norske butikker kan konkurrer på like vilkår med nettbutikker fra utlandet.

For nærmere spørsmål, kontakt Jon Anders Henriksen.