OHF møter politikere

Del : fbtw

Som næringspolitisk organisasjon, er det viktig for Oslo Handelsstands Forening å ha god dialog med politikere i regjering, på Stortinget og ikke minst i bystyret her i Oslo.

Dialogen er viktig uavhengig av partiståsted og vi har jevnlig dialog både med dem som styrer by og land og politikere i opposisjon.

Kontaktmøte med SV

Sist uke hadde vi kontaktmøte med SVs finanspolitiske talskvinne Kari Elisabeth Kaski.

Vi diskuterte blant annet behovet for at handelen skal bli mer synlig som en viktig arbeidsplass i samfunnet og hvordan næringen skal få oppmerksomhet og ressurser til å jobbe med omstilling fra gårsdagens handel til morgendagens kundeopplevelse.

Kaski uttrykte bekymring for næringer innen servering og uteliv og usikkerheten rundt permitteringsordningen som gjøre det utfordren de å åpne for raskt. Hun er redd konkurser som følge av koronaen, noe som kan føre til at Oslo sentrum minster sin særegenhet. Videre støttet hun OHFs syn knyttet til de geografiske utfordringene koronaen har ført til og hvor Oslo sentrum har tatt den største «trøkken». Vi står i fare for å miste mange av «krydderbutikkene» som bidrar til et spennende mangfold i bykjernen.

Videre var SV politikeren lydhøre overfor våre argumenter om at f.eks. ledighetstall skal legges til grunn for kommunenes kompensasjon. I Oslo er det store forskjeller fra sentrum til de ytre bydelene, dessuten er mange av Oslo bydeler betraktelig større enn mange kommuner, og bør derfor også behandles på like linje.

Møte med Høyres bystyregruppe i Oslo

OHF møtte nylig den nye ledelsen av Oslos bystyregruppen for å diskutere enkeltsaker av både kortsiktig og langsiktig karakter. Viktige saker ble drøftet, herunder koronas konsekvenser, varelevering, mobilitet, «Levende Oslo» og samarbeidsforum mellom kommune og næringsliv bystyret.

OHF tok også opp behovet for politisk engasjement rundt kommunens forslag til ny parkeringsnorm. OHF er svært bekymret for handelens situasjon i forslaget som er fremmet, og diskuterte tiltak og gjøremål som kan påvirke saken positivt.