OHF om Øvre Romerike

Del : fbtw
Asplan Viak er engasjert som utreder av hvilke muligheter regionen har for å sikre en positiv nærings- og boligutvikling. OHF deltok på møtet, og brakte inn behovet for en fremtidsrettet politikk som stimulerer handel og service i regionens knutepunkter. 
OHF støtter utviklingen som vi ser bl.a. gjennom forslaget til ny transport og arealpolitikk for hele Oslo og Akershus, der fortetting og byutvikling prioriteres. Det samme ser vi også i de regionale planene, slik blant andre ØRU legger opp til. Samtidig er planene regelmessig for diffuse til hvordan kvalitet i slike knutepunkter skal utvikles og sikres.

Vårt budskap er i disse sammenhengene at byutvikling må hvile på politikk og rammevilkår som gjør det trygt og lønnsomt å drive kommersiell næringsvirksomhet i disse sentrer eller knutepunkter, og da spesielt handel og servering. Butikker, kunder og folk i gatene er avgjørende for å skape de etterspurte bysentrum som diskuteres. Derfor må også politikk og planer også å dreie seg om handelsnæringen og serveringsnæringen, og ikke bare fokuserer på næringsparker o.l. 
Se mer om Øvre Romerike Utvikling og om tiltaket her.