OHF om søndagsåpne butikker

Del : fbtw

Regjeringens forslag om å endre reglene for søndagsåpne butikker er en viktig sak for Oslo Handelsstands Forening, og våre medlemmer.
Handelen i Osloregionen vil endre seg ved innføringen av en fullstendig fristilling knyttet til søndagsåpning. Handelen er markedsrettet og vil respondere raskt på endringer i regelverket. Det er derfor viktig at mulige konsekvenser utredes før innføringen av reglene, slik at negative effekter unngås i størst mulig grad.

Dagens regelverk er til skade for handelen der nokså like butikker behandles ulikt i regelverket. Butikker som konkurrerer med salg om samme typer varer, f.eks. hageartikler, opplever at reglene krever den ene stengt mens den andre kan holde åpent. Det gir en urimelig konkurransesituasjon, og behovet er derfor tilstede for å rydde opp i lov om helligdager og helligdagsfred. Nye regler eller endringer av regler må derfor ikke skape nye urimelige konkurransesituasjoner, eller vilkår som skader verdiskapingen.

Oslo Handelsstands imøteser forslaget til lovendring som regjeringen har fremmet, og vil nøye vurdere forslaget etter at medlemmene i OHF er konsultert.

For eventuelle spørsmål, ta kontakt med næringspolitisk direktør Jon Anders Henriksen (907 00 726), eller adm. dir. Gunnar Larssen (906 41 528).