OHF ønsker innspill

Del : fbtw
Oslo kommune har sendt OHF følgende forslag for uttalelse: 

1. Grünerløkka – offentlig ettersyn med detaljregulering i Nordre Gate 20-22. Utbygger ønsker å rive eksisterende bygård, og reetablere nytt bygg med bolig og forretning. Se mer her.

2. Lambertseter – offentlig ettersyn av detaljregulering i Langbølgen 1-15. Utbygger ønsker å utvikle et område fra kun forretninger og trafikk, til et kombinert område med bolig, handel, transport og mer. Se om saken her. 

3. Tøyen, Hagegata 25. Utbygger ønsker å omregulere fra kontor og forretning til kombinert bolig, næringsvirksomhet. Se mer her og her.
 
OHF sender denne varslingen til våre medlemmer i de berørte områder, foruten å legge dette ut på vår nettside. Dersom medlemmer ønsker å kommentere saken eller har spørsmål om saken, bes dere ta direkte kontakt med Jon Anders Henriksen, OHF. 
Frist for å sende konkrete innspill til OHF er som følger: 

Grünerløkka, Nordre gate 20-22: 1.desember 2014, pr e-post: admin@ohf.no 
Lambertseter, Langbølgen: 7.desember 2014, pr e-post: admin@ohf.no  
Tøyen, Hagegata 25: 7.desember 2014, pr e-post: admin@ohf.no 

?