Oslo handelsgymnasium 1966. Foto: Leif Ørnelund | Oslo MuseumLeif Ørnelund | Oslo Museum

OHF opprettet handelsgymnasium

Del : fbtw

Gratulerer med året, OHF! Foreningen fyller 175 år i november, og vi feirer jubileet med tilbakeblikk i nyhetsbrevene.

Hvert år deler OHF ut et stipend på 10 000 kroner til beste elev ved service og samferdsel på Oslo handelsgymnasium.

Christiania Handelsstands Forening

Båndet mellom den videregående skolen på Ruseløkka i Oslo og OHF ble knyttet for lenge siden. Vi må tilbake til 1872 da «Christiania Handelsstands Forening» ble stiftet.

Det var Christiania Handelsstands Forening (foreningen skiftet navn til Oslo Handelsstands Forening i 1925, red. anm.) som tok initiativet til opprettelsen av Oslo handelsgymnasium i 1875.

Tidens strømninger i 1870-årene og behovet for merkantile utdannede personer i Norge, førte til at den nystiftede Christiania Handelsstands Forening nedsatte en komité som skulle forberede opprettelsen av et handelsakademi.

32 elever

Skolemåltid på Oslo handelsgymnasium i 1947. Foto Leif Ørnelund | Oslo Museum.

Skolemåltid på Oslo handelsgymnasium i 1947. Foto Leif Ørnelund | Oslo Museum.

De utdannede skulle dekke Norges og hovedstaden Christianias behov for kompetente fagpersoner innen handelsfaget med gode språklige ferdigheter.

I 1875 var det kun 161 personer som tok examen artium i Norge, og det første kullet ved Christiania Handelsgymnasium bestod av 32 elever.

Fra 1875 og helt frem til 1936, da Norges Handelshøyskole startet, var Oslo handelsgymnasium endestasjonen for bedriftsøkonomisk utdannelse i Norge.

Språk og bedriftsøkonomi

OHF har ikke bare hatt innflytelse på språkopplæring, men også innenfor de bedriftsøkonomiske fagene som bokholderi, regnskap og finans.

Dagens kjøpmenn og handelsfolk kan derfor være stolte av at deres forfedre var med å skape dannelse og fagkompetanse som skulle bidra til den «nye dannelsen av Norge».

Ved å rette blikket til i dag og fremover i tid, kan det bli spennende å se om handelens folk spiller den sammen rollen i samfunnet.

Kilde: «Oslo Handelsstands Forening og den forløpere» og «Tradisjon og fornyelse – Oslo Handelsgymnasium 125 år»