Hva vil etablering av Amazon bety for handelen i Norge og de fysiske butikkene? Hvilke bransjer er mest utsatt for konkurranse? Her vil du få innsiktsfulle analyser av hvordan Amazon opptrer. Her vil du få høre om hvilke bransjer som er mest utsatt for konkurranse og ikke minst om dette vil få konsekvenser for de fysiske butikkene.