Varelevering har alltid vært et problem i storbyen. Hvor mye varelevering skjer faktisk i Oslo, og hva er de største utfordringer i byen akkurat nå? Vi har invitert Sven Bugge, daglig leder i Leverandørenes Utvikling og kompetansesenter (LUKS) til en samtale om logistikk, politikk og innovasjon. Rettsaken som har gått mellom LUKS og Oslo kommune om varelevering i sentrum, blir selvsagt også tatt opp. Websendingen ledes av næringspolitisk direktør i OHF, Jon Anders Henriksen.