Vi har fått med oss utelivsgründer Runar Eggesvik og Geir Elgvin som er prosjektdirektør i NSW, i en samtale med Jon Anders Henriksen fra OHF. De snakker om møteplasser, servering og byliv sett i lys av koronasituasjonen. Innspillingen er fra 4. november 2020.