OHF støtter aktivitetskort

Del : fbtw

OHF er opptatt av forebyggende tiltak. Aktivitetskortene gir mulighet til at barn og unge kan delta på ulike opplevelser og aktiviteter.

? Vi vet at barn og unge som av ulike årsaker ikke kan delta på aktiviteter i fritiden, er mer utsatt for å ta «feil» valg. Handelen utsettes daglig for vinningskriminelle. Det er derfor viktig for OHF å bidra til denne type tiltak, sier Janne Holtet Westbye, sikkerhetssjef i OHF.
Hun er glad for at foreningen er en av 18 virksomheter/sponsorer som var med på tiltaket i 2013 og ser frem til videre samarbeid i år.
I 2014 har Frelsesarmeen delt ut hele 750 aktivitetskort i Oslo. Disse gir gratis inngang til en rekke aktiviteter og arrangementer, og er et lyspunkt for mange familier som sliter med dårlig økonomi.
Prosjektleder for aktivitetskortet, Bente Vaage, er glad for å kunne tilby stor variasjon i antall aktiviteter, blant annet på teater, bowling, museum, og Tusenfryd.
Tidligere har det også vært mulig å besøke Oslos badeanlegg. I år ønsket imidlertid ikke kommunen å gå videre med avtalen.