OHF støtter Natteravnene

Del : fbtw

OHF sitt Understøttelseslegat har i år besluttet å gi kr. 60 000 i støtte til Natteravnene.

– De gir et viktig bidrag for å holde orden i byen vår og ta vare på barn og unge. Dette er et meget godt formål og en glede å støtte opp om, forteller Jon Anders Henriksen, direktør for næringspolitikk i OHF.

Formålet til legatet støtter opp om organisasjoner som arbeider med vanskeligstilte barn og unge, og ved at arbeidet skjer i både Oslo sentrum og i bydelene.

– Da Natteravnene stod i fare for å få reduserte sin støtte i 2020, var det naturlig for OHFs Understøttelseslegat å gi bidrag til dette gode, private initiativet. Natteravnene bidrar blant annet til trygge møteplasser og byrom der folk ferdes og der våre medlemmer driver sine forretninger, fortsetter Henriksen.

For en liten, frivillig organisasjon som oss, betyr en slik støtte veldig mye!

Lars Norbom, generalsekretær i Natteravnene.

– For en liten organisasjon som oss, betyr en slik støtte veldig mye, sa en meget glade og takknemlig leder av Natteravnene, Lars Norbom, da vi møtte ham på Youngstorget med det glade budskapet, og forsikret at pengene vil komme godt med.

Kutt i støtten

Byrådet hadde i sitt opprinnelige budsjett kuttet støtten til Natteravnene for 2020, men etter en høst med økt vold i hovedstaden, ble støtten igjen løftet til nær 2019-nivå da budsjettet ble vedtatt.

Vi håper å skape oppmerksomhet rundt Natteravnenes funksjon og oppfordrer både våre medlemmer, venner og politikere til å være med å gå natteravn eller støtte dem på egnet vis.

Jon Anders Henriksen, direktør for næringspolitikk i OHF.

– Det gleder oss at kommunen ser at det forebyggende arbeidet som gjøres av private, frivillige organisasjoner har stor verdi. Nabolag, bedrifter og foreninger betyr mye for å skape trygghet i nærmiljøet, og vi gjør ved denne tildelingen to ting: Vi støtter Natteravnene med litt økonomisk bistand til utstyr og arrangementer, men enda viktigere – vi håper å skape oppmerksomhet rundt Natteravnenes funksjon og oppfordrer både våre medlemmer, venner og politikere til å være med å gå natteravn eller støtte dem på egnet vis, sier Henriksen. 

Om Natteravnene

Natteravnene har tre faste medarbeidere fordelt på 1,9 stillinger og et stort korps med frivillige. De finansierer sin virksomhet gjennom støtte fra Oslo kommune, årlig salg av kalender, enkeltsponsorer og pengegaver. Natteravnene sørger for utstyr, informasjon og oppstartshjelp til alle natteravngrupper som ønsker det i Oslo og Akershus.