OHFs fagsjefer

Del : fbtw

Oslo Handelsstands Forening (OHF) har en rekke medlemmer innen handels- og servicenæringen i Osloregionen. Over 50 kjøpesentre, 70 kjeder og 2100 butikker er medlemmer hos oss per i dag. Og vi er i vekst! 

Bli medlem

OHF arbeider mye med næringspolitisk
arbeid, forretningsinformasjon og statistikk, sikkerhet, kompetanseutvikling, nettverkssamarbeid og kommunikasjon.
Vi som sitter på Servicekontoret i Karl Johans gate, har mye kunnskap og lang erfaring i å jobbe med handel og service i Oslo og Akershus. Hils på tre fagsjefer:
Jon Anders Henriksen er direktør for næringspolitikk. Han sørger blant annet for at næringens interesser og rammebetingelser blir ivaretatt i planer
og reguleringer. Nylig skrev Jon Anders et innlegg i Aftenposten som omhandlet bilparkering i Oslos gater. Han understreket at  politisk ledelse og etatene må bli flinkere til å tenke helhetlig når byen skal
utvikles og driftes.
Ta kontakt med Jon Anders på jonanders@ohf.no eller 907 00 726
Janne Holtet Westbye er sikkerhetssjef, og arbeider for å øke tryggheten til ansatte og kunder. Janne har tett kontakt med politiet i Oslo, Bærum, Follo og Romerike, og er opptatt av kriminalitetsforebyggende arbeid blant annet i form av synlig politi i gatene. Hun har i mange år jobbet for å få på plass elektroniske anmeldelser for næringsdrivende.
Ta kontakt med Janne på janne@ohf.no eller 906 53 751
Lars Fredriksen er utviklingssjef og arbeider mye med forretningsinformasjon, rådgivning og kompetanseutvikling. Han oppdaterer bransjen på tall og trender, gjennom relevante frokostmøter med spennende foredragsholdere. Lars henter inn tall, bearbeider data og følger utviklingen i handels- og servicebransjen tett. Han er opptatt av at ansatte i varehandelen skal være stolte av sitt yrkesvalg.
Ta kontakt med Lars på lars@ohf.no eller 911 25 206