OHFs trygghetsoblat

Del : fbtw

Ønsker du også å bli sertifisert med OHFs trygghetsoblat? Søk her!

Trygg-handel_oblat-1030x729 (2)OHF har sitt eget sertifiseringsprogram for trygghet, kalt Trygghetsoblatet.

Dette er en ordning som setter fokus på trygghet blant ansatte, kunder og nærområdet.

Butikkene erklærer, etter selvangivelsesmetoden, at de oppfyller en rekke sikkerhetskrav for å ta del i OHFs sertifisering.

Godkjenning synliggjøres ved at butikken får et oblat de kan sette på sin butikk, som tydelig viser at butikken er sikkerhetsklarert.

Søk om trygghetsoblat her

Følgende krav må være oppfylt før oblatet kan utleveres:

• Bedriften skal ha utarbeidet egne sikkerhetsrutiner
• Fysiske sikringstiltak skal være iverksatt
• Alle medarbeidere skal ha fått tilstrekkelig opplæring og kursing for å ivareta tryggheten
• Det skal være etablert ettervern for medarbeiderne
• Bedriften skal bidra til felles trygghetstiltak i eget handlemiljø

Slik jobber OHF aktivt for en tryggere handel og tryggere by.