Økende problem med kriminelle bander

Del : fbtw

I følge en ny undersøkelse fra Infratek sikkerhet har verdier for 5,6 milliarder kroner gått tapt for norske butikker det siste året.

Det er spesielt kriminelle bander fra Øst-Europa som utmerker seg på statistikken. Det uttaler Roy Tuhus, nordisk direktør for produktledelse og forretningsutvikling i Infratek, til NTB.
Over 30 prosent av respondentene i undersøkelsen oppgir at de har opplevd en økning i den organiserte kriminaliteten.

– Vi har merket trenden med organiserte bander ganske lenge. Det er ikke impulstyvene som dominerer, men de planlagte, uttaler Gunnar Larssen, administrerende direktør i OHF, til Østlandssendingen i dag. 
Han forteller at dette blant annet merkes på at det er større verdier som går tapt.

OHF har tidligere fått utført undersøkelser som viser at cirka 120 000 tilfeller av butikktyveri i Oslo per år. Summen av verdien på disse varene dreier seg om i overkant av 100 millioner kroner.
– Det stjeles alt fra kosmetikk til flatskjermer. Det er nesten ingenting som ikke stjeles, forteller Larssen.

Infrateks undersøkelse viser at det er butikktyver som påfører detaljhandelen de største tapene med cirka 53 prosent av det rapporterte svinnet fra butikker i Norge. Her er det spesielt menn i alderen 18 til 34 år som er overrepresentert.
Larssen mener forebyggingen er et viktig tiltak i kampen mot butikktyveri. Og dette mener han må starte tidlig, allerede i barneahgen, slik at det ikke får lov å utvikle seg en kultur hvor tyveri er greit.

Samtidig understreker han at det er nettopp de organiserte tyveriene som bekymrer OHF mest.
– Det er også bekymringsverdig at politiet i mange tilfeller ikke har kapasitet til å respondere raskt nok på slike tilfeller.

OHF kan hjelpe medlemmer med forebyggende tiltak og oppfølging etter hendelser. Vi tilbyr sikkerhetsvurdering av din bedrift. Er sikkerhetstiltakene i tråd med kriminalitetsbildet?

Hør hele intervjuet med Larssen på NRK Østlandssendingen. 

Relevante saker:
Elektroniske anmeldelser etterspurt
Flere butikktyveri i 2014