Økernveien 4

Del : fbtw

Det er opprettet en ny plan i KGrav i et område der Oslo Handelsstands Forening er interessent.

Kommune: Oslo
Plan ID: 13512
Tittel: Økernveien 4
Tidsrom: 03.04.2017 – 12.04.2017
Tilbakemeldingsfrist: 20.03.2017

Berørte adresser:

RINGGATA 5E, RINGGATA 4E, RINGGATA 5D, RINGGATA 4D, ØKERNVEIEN 4

 

Arbeidets art:

Graving av grøft for nedlegging av rør til fiberkabler
Som berørt interessent har organisasjonen mulighet til å gi merknader til planen dersom brukere er etablert i KGrav.

https://www.gravekoordinering.no
Generelle spørsmål om KGrav kan rettes til support@geomatikk.no