Økernveien – Ny bomstasjon

Del : fbtw

Det er opprettet en ny plan i KGrav i et område der Oslo Handelsstands Forening er interessent.

 

Kommune: Oslo
Plan ID: 14818
Versjon: 1
Tittel: Økernveien – Ny bomstasjon
Tidsrom: 01.06.2018 – 01.03.2019
Tilbakemeldingsfrist: 26.03.2018

 

 

Berørte adresser:

 

 

Arbeidets art:

Etablering av bomstasjon, tilførsel strøm og fiber

 

 

 

Som berørt interessent har organisasjonen mulighet til å gi merknader til planen dersom brukere er etablert i KGrav.

https://www.gravekoordinering.no

Generelle spørsmål om KGrav kan rettes til support@geomatikk.no

 

 

 

Planlegger Firma: Statens Vegvesen
Planlegger: Øystein Tandberg
Plan opprettet dato: 26.02.2018
Kontakt e-post: oystta@vegvesen.no