Økning i grensehandelen

Del : fbtw
Ferske tall fra SSB viser at nordmenn handlet for 13,3 milliarder kroner på dagsturer til utlandet i 2013. Det er en økning på 15 prosent fra foregående år.
I den samme perioden økte antall dagsturer med 20 prosent, fra 6,35 til 7,61 millioner turer.
Det er særlig Sverige som tjener gode penger. Matbutikkene på Nordby Shoppingcenter og Systembolaget i Strömstad er blant favorittene til handleglade nordmenn.

Osloregionens butikker merker selvfølgelig denne konkurransen. Det gjelder både grensehandel og handel som skjer på andre utenlandsreiser.

I tillegg etableres stadig flere nettbutikker som holder døgnåpent og tilbyr de samme varene som fysiske butikker. 
– Utviklingen kan vi se på som en trussel eller en mulighet. Det er viktig at handelen nå tilpasser seg endrede kjøpemønstre, sier Gunnar Larssen, administrerende direktør i OHF.
Han understreker at situasjonen krever evne og vilje til endring. Tradisjonelle butikker må også være tilstede på nettet og sørge for å motta kundens ordre.
– Det krever endringer i organisasjonen og kostnadsstrukturen. Produktiviteten må økes, og kostnadene reduseres. Det vil kanskje ikke være behov for så store lokaler og så mange ansatte, mener han.
Les hele lederen om Trusler og muligheter