Betaler oftere online

Del : fbtw

Det er en enorm vekst innenfor online betaling, og mobile betalingsløsninger ekspanderer raskt.

– Vi står midt i en betalingsrevolusjon. Hvordan vi betaler for varer og tjenester vil forandre seg kraftig de neste årene, sa Henrik Begby Andersen, daglig leder i DIBS Norge på OHFs frokostmøte 15. mars.

Reiseliv fullstendig online

Han brukte deres årlige rapport om «Norsk e-handel» som bakgrunnsmateriale. Den forteller at ca. en tredjedel av det vi kjøper på nett er fysiske varer, mens reiseliv står for den største delen, med både nær- og fjernreiser.

– Tidligere netthandlet vi på grunn av lavere priser og vareutvalget. Nå er hovedårsaken fordi det er enkelt, sa Andersen, og la til at andelen som handler online ved bruk av mobil er størst med 38 prosent.

Forsterker butikkonsept

Han understreket at denne revolusjonen ikke betyr at de fysiske butikkene dør, men at samspillet endres. Online betaling forsterker på mange måter konseptet til butikken.

Kort er det desidert største betalingsmiddelet. Deretter følger faktura, nettbank og PayPal.

Av de mobile betalingsløsningene, nevnte Andersen Vipps (Elkjøp og NSB), MobilePay (Reitangruppen og Ruter)  og mCASH (G-Sport, Bunnpris og McDonalds) som eksempler.