Olafiaplassen

Del : fbtw

Det er opprettet en ny versjon av en plan i KGrav der Oslo Handelsstands Forening er interessent.

 

Kommune: Oslo
Plan ID: 12573
Versjon: 2
Tittel: Olafiaplassen
Tidsrom: 01.06.2018 – 31.12.2018
Tilbakemeldingsfrist: 20.04.2018

 

 

Berørte adresser:

 

 

Arbeidets art:

Etablering av skateanlegg i blant annet betong, naturstein. Se vedlegg for plantegning

 

 

Som berørt interessent har organisasjonen mulighet til å gi merknader til planen dersom brukere er etablert i KGrav.

https://www.gravekoordinering.no

Generelle spørsmål om KGrav kan rettes til support@geomatikk.no

 

 

 

Planlegger Firma: BYM Veiplan Oslo kommune
Planlegger: Marita Sanni
Plan opprettet dato: 26.05.2016
Kontakt e-post: marita.sanni@bym.oslo.kommune.no