Olav Vs gate og Klingenberggata

Del : fbtw

Det er opprettet en ny plan i KGrav i et område der Oslo Handelsstands Forening er interessent.

 

Kommune: Oslo
Plan ID: 14299
Versjon: 1
Tittel: Olav Vs gate og Klingenberggata
Tidsrom: 01.01.2019 – 01.10.2019
Tilbakemeldingsfrist: 15.10.2017

 

 

Berørte adresser:

 

STORTINGSGATA 28, STORTINGSGATA 26, STORTINGSGATA 17, STORTINGSGATA 24, STORTINGSGATA 22, STORTINGSGATA 20, OLAV VS GATE 2, OLAV VS GATE 1,
KLINGENBERGGATA 3, KLINGENBERGGATA 4, KLINGENBERGGATA 5, OLAV VS GATE 4, KLINGENBERGGATA 7, OLAV VS GATE 6, HAAKON VII’S GATE 1, OLAV VS GATE 8,
KRONPRINSESSE MÄRTHAS PLASS 1

 

 

 

Arbeidets art:

 

Oppgradering av Olav Vs gate og Klingenberggata, etablering av gågate i nordre del, bredere fortau,
trerekke, høy estetisk kvalitet, gatevarme,

 

 

 

Som berørt interessent har organisasjonen mulighet til å gi merknader til planen dersom brukere er etablert i KGrav.

https://www.gravekoordinering.no

Generelle spørsmål om KGrav kan rettes til support@geomatikk.no

 

 

 

Planlegger Firma: Oslo kommune Byromsprosjekter
Planlegger: Ola Martinsen
Plan opprettet dato: 25.09.2017
Kontakt e-post: ola.martinsen@bym.oslo.kommune.no