– Oljeaktiviteten kommer ikke lenger til å være motoren i norsk økonomi

Del : fbtw

Finansministeren understreket at vi på ingen måte ser noen krise, men omtaler det heller som en lenge varslet omstilling. Hun mener Norge har et godt utgangspunkt, med et betydelig potensial for videre vekst og verdiskapning.
Samtidig trakk hun frem flere utfordringer, knyttet til blant annet produktivitetsvekst og høyt kostnadsnivå.
Hun mener følgende er svært viktig å merke seg i tiden som kommer:
– Hvis vi klarer å øke produktiviteten bare med 0,2 prosent per år, vil det betyr mer for vår velstand om 50 år enn avkastningen av hele oljeformuen.

Finanministeren beroliget salen med at om det skulle bli nødvendig vil regjeringen stå klare med tiltakspakker.
Innen den tid presenterte hun følgende tiltak hun mener må få virke først:

  • Oljefondmekanismen
  • Overskudd i statsfinansene og driftsbalansen
  • Stabile inflasjonsforventninger
  • Kronekursen
  • Pengepolitikken kan reagere raskt når utsiktene for økonomien endres
  • Priser og lønninger i mikro reagerer på endring i etterspørsel og tilbud
  • Tilstrømming til det norske arbeidsmarkedet vil kunne dempes
  • Bankene er noe mer solide

Også sjefanalytiker i Nordea, Erik Bruce, holdt innlegg under dagens frokostmøte. Han var langt på vei enig i Jensens poenger, og mener omstilling er det som må til.
Imidlertid mener han det er viktig å ta inn over seg og tydligere kommunisere at arbeidsledigheten vil stige.
– Flere vil få problemer med å finne jobb, mener Bruce.