Om OHF

Del : fbtw

Oslo Handelsstands Forening (OHF) er en næringsforening som gjennom prioriterte aktiviteter arbeider for lønnsom, trygg og dyktig handel og service i Osloregionen.

OHF skal skape forståelse for næringens arbeidsmåte og samfunnsmessige betydning gjennom aktiv påvirkning av myndigheter og publikum, og ved faglig utvikling og dyktiggjøring av medlemmene.

OHF skal bygge på den grunnholdning at bedriftene virker i et markedsorientert system med fri konkurranse, fri forhandlingsrett og organisasjonsfrihet.

OHF skal selv, og gjennom undergrupper, skape et godt faglig og sosialt miljø.

OHF skal forvalte eiendommer, fonds og legater på en god forretningsmessig måte til fordel for medlemmene, og i overensstemmelse med fastlagte statutter og formål.

Oslo Handelsstands Forening
Tlf.: 22 40 34 40
Faks: 22 42 70 31

E-post: admin@ohf.no

Besøksadresse:
Karl Johans gate 37 A (Paleet, inngang ved Egon)
0162 Oslo