Omlegging VA før bygging av nytt Nasjonalmuseum

Del : fbtw
Omlegging av eksisterende VA hovedledninger i konflikt med bygging av nytt nasjonalmuseum. Omlegging vil foregå i samme periode og samme trase som Hafslund Varme, som har koordinert sine planer i plannummer 8116. Statsbygg er byggherre for omlegging . Rambøll prosjekterer. VAV kontrollerer.
 
Planlagt oppstart er 28. februar 2014, med avslutning 31. juli 2014. Oslo Kommune Vann og Avløp er firmaet som står som planlegger, og ansvarlig for dette er Lars Edvard Stange