Ønsker å forby tigging

Del : fbtw
Før sommeren vedtok bystyret å sende to forslag til regulering av tigging i Oslo på høring. 
OHF har levert sin kommentar til saken, hvor bystyrets første forslag støttes. Dette går inn for å totalforby tigging på offentlig sted, og fra hus til hus. Innsamlinger til humanitære og allmennyttige formål faller utenfor tiggeforbudet.
OHF er av den prinsipielle oppfatning at folk må kunne ferdes fritt, og at fri bevegelse i Europa er en gode, men understreker at rettigheten ikke må misbrukes.
– Denne rettigheten må ikke misbrukes slik at den frie bevegelsen brukes til sjenanse eller skade for andre, eller at rettigheten direkte misbrukes til å utføre kriminalitet, sier Gunnar Larssen, administrerende direktør i OHF.
Tigging er i dag en aktivitet OHF opplever er nettopp til sjenanse for både bedriftsmedlemmer, ansatte hos medlemmene, samt deres kunder. I tillegg frykter foreningen at en av konsekvensene av tigging vil medvirke til en nedvurdering av bysentrum, og påfølgende mindre bruk av Oslo sentrum.
– Dette er en utvikling vi advarer sterkt mot.
Saken skal behandles i bystyret senere i høst.

Les hele OHFs kommentar her