Ønsker ikke økning på momsfritak

Del : fbtw
Dagens Næringsliv skriver i dag at Finansdepartementet jobber med en mulig dobling av grensen, slik at man slipper å betale moms på varer som koster opptil 400 kroner. Forbrukerrådet, på sin side, mener grensen bør være enda høyere, faktisk så høy som 1000 kroner.
Dette kan få store konsekvenser for handelsnæringen. Utviklingssjef i OHF, Lars Fredriksen, uttaler følgende om saken: 

«Høyres Jan Tore Sanner skal ha uttalt at partiet skal føre en ansvarlig og bærekraftig næringspolitikk. Det er derfor overraskende at Høyre bidrar til å  flagge denne saken. Selv om Høyre er et liberalistisk parti og støtter opp under frihandelsavtalen i WTO med prinsippet om å senke handelshindringer og gi lik tilgang til handelsmarkeder, er dette en naiv politikk i dagens situasjon.
Nesten alle vesteuropeiske land, i tillegg til Kina og Russland, har en eller annen grad av proteksjonisme av sine markeder. At lille Norge skal åpne for at store internasjonale E-handelsselskaper skal kunne selge produkter momsfritt til Norge, mens norske selskaper må selge med mva. er ikke en rettferdig handelspolitikk.

Argumentet mange bruker for å heve grensen er at forbrukeren skal slippe å betale fortollingsgebyr. Det er på dette området det politiske argumentet er på vikende front. Et poeng er at politikerne ikke aner hvor stort omsetningsmarkedet for varer under 200 kroner er. Man kan derfor mistenke politikerne for å tenke at de frir til velgerne ved å øke grensen med 200 kroner.
Mange tenker kanskje at dette ikke vil ha noe særlig betydning for norske handelsbedrifter siden beløpet er så lavt. Det er her man bommer, virksomheter som blivakker.no, Netthandel.no, motehuset.no osv. har en stor del av sin omsetning i dette prissegmentet. Det er vanskelig å anslå hvor mye penger det dreier seg om, men at vi snakker om mange hundretalls millioner (og flere hundre arbeidsplasser) er det ingen tvil om, og markedet er sterkt voksende.

Følger man myndighetenes argumentasjon burde man heller fjernet tollgebyrene og ikke momsen. Dette vil også bli feil rett og slett fordi fleste landene tilhører en eller annen handelsunion som har toll ovenfor andre handelsunioner».