Opparbeidelse fortau Haakon VII’s gate 1

Del : fbtw

Det er opprettet en ny plan i KGrav i et område der Oslo Handelsstands Forening er interessent.

 

Kommune: Oslo
Plan ID: 14142
Versjon: 1
Tittel: Opparbeidelse fortau Haakon VII’s gate 1
Tidsrom: 04.09.2017 – 15.12.2017
Tilbakemeldingsfrist: 28.08.2017

 

Berørte adresser:

KLINGENBERGGATA 7, HAAKON VII’S GATE 1

 

 

Arbeidets art:

Utskifting av membran på fortau. Inkludere riving og resetting av kantstein langs veien.

 

 
Som berørt interessent har organisasjonen mulighet til å gi merknader til planen dersom brukere er etablert i KGrav.

https://www.gravekoordinering.no

Generelle spørsmål om KGrav kan rettes til support@geomatikk.no

 

 

Planlegger Firma: Oslo kommune Byromsprosjekter
Planlegger: Marita Sanni
Plan opprettet dato: 08.08.2017
Kontakt e-post: marita.sanni@bym.oslo.kommune.no
Kontaktperson BYM: Fabian Geiser. mobil 91 70 56 00