Oppgradering av lekeplass i Snippenparken

Del : fbtw

Det er opprettet en ny plan i KGrav i et område der Oslo Handelsstands Forening er interessent.

Kommune: Oslo
Plan ID: 12873
Tittel: Oppgradering av lekeplass i Snippenparken
Tidsrom: 01.10.2016 – 01.09.2017

Berørte adresser:

TØYENGATA 41B, JENS BJELKES GATE 39A, JENS BJELKES GATE 39B, TØYENGATA 41A, TØYENGATA 40A, TØYENGATA 40B, TØYENGATA 39B, TØYENGATA 40C, TØYENGATA 39A, TØYENGATA 40D, TØYENGATA 40E, MOTZFELDTS GATE 32C, TØYENGATA 45B, TØYENGATA 45A, TØYENGATA 44, MOTZFELDTS GATE 33A, MOTZFELDTS GATE 33B, TØYENGATA 43B, JENS BJELKES GATE 37A, TØYENGATA 43A, JENS BJELKES GATE 37B

Arbeidets art:

Lekeplassen i Snippenparken skal oppgraderes. Det skal gjøres noe terrengbearbeiding, og tiltak som klatreskulptur og trampoliner skal etableres.

Som berørt interessent har organisasjonen mulighet til å gi merknader til planen dersom brukere er etablert i KGrav.

https://www.gravekoordinering.no

Generelle spørsmål om KGrav kan rettes til support@geomatikk.no

Planlegger Firma: Oslo kommune BYM Arbeidsvarsling
Planlegger: Malene Huvestad Rødbakk
Kontakt e-post: malene.huvestad.rodbakk@bym.oslo.kommune.no