Oppgradering av Prinsens gate og Tollbugata

Del : fbtw
Det er varslet om oppgradering av Prinsens gate og Tollbugata, med forventet oppstart 1.september 2014 og planlagt avslutning 31. desember 2017. Det blir gateoprustning fra fasade til fasade, samt oppgradering til høystandard holdeplasser, nytt dekke i vei og på fortau. Trikkeskinnene i Tollbugata vil bli fjernet.
 
Siste frist for tilbakemelding er 1. juni 2014, og kontaktperson er Eva Tømmervåg. Klikk her for mer informasjon, eller her for berørte adresser.