Oppgradering av trikketrasé Tinghuset – Tullinløkka

Del : fbtw

Oslo Kommune BYM gate og kollektiv varsler om oppgradering av gate, inkludert fortau fra fasade til fasade, nytt dobbeltspor og fundament for trikk. Dette omfatter arbeider langs trikketrase i Pilestredet, Kristian Aigists gate og Tullinsgate, samt vendesløyfen for trikk i Rosenkrantz’ gate og Kristian IVs gate.  I tillegg omfatter det hele C.J Hambros plass og deler av tilstøtende sidegater.

Planlagt oppstart er 3. juli 2014, og forventet avslutning er 30. september 2014. Siste frist for tilbakemelding er 15. august, og ansvarlig planlegger er Hilde Sternang. Klikk her for å se hele planinformasjonen.