Oppgradering av trikketraséen i Frognerveien, Fredrik Stangsgt. – Frogner plass

Del : fbtw

Det er opprettet en ny plan i KGrav i et område der Oslo Handelsstands Forening er interessent.

 

Kommune: Oslo
Plan ID: 14729
Tittel: Oppgradering av trikketraséen i Frognerveien, Fredrik Stangsgt. – Frogner plass
Tidsrom: 28.05.2018 – 18.10.2018
Tilbakemeldingsfrist: 07.03.2018

 

 

Berørte adresser:

 

 

Arbeidets art:

 

Tilpasning av trikketraséen i forbindelse med fremføring av nye trikker. Tiltaket inkluderer flytting av spor.

 

 

Som berørt interessent har organisasjonen mulighet til å gi merknader til planen dersom brukere er etablert i KGrav.
https://www.gravekoordinering.no
Generelle spørsmål om KGrav kan rettes til support@geomatikk.no

 

 

Planlegger Firma: Sporveien AS
Planlegger: Tom Bjørnsen
Plan opprettet dato: 06.02.2018
Kontakt e-post: tom.bjornsen@sporveien.com