Oslo gate – Tilpasning nye trikker

Del : fbtw

Det er opprettet en ny plan i KGrav i et område der Oslo Handelsstands Forening er interessent.

 

Kommune: Oslo
Plan ID: 14221
Versjon: 1
Tittel: Oslo gate – Tilpasning nye trikker
Tidsrom: 16.04.2018 – 31.05.2018
Tilbakemeldingsfrist: 18.09.2017

 

Berørte adresser:

SAXEGAARDSGATA 3A, SAXEGAARDSGATA 1, OSLO GATE 23B

 

 

Arbeidets art:

Tilpasning av trikketraséen i forbindelse med fremføring av nye trikker. Utgående spor skal side forskyves på eksisterende trikkeplate.

 

 

Som berørt interessent har organisasjonen mulighet til å gi merknader til planen dersom brukere er etablert i KGrav.

https://www.gravekoordinering.no

Generelle spørsmål om KGrav kan rettes til support@geomatikk.no

 

 

 

Planlegger Firma: SPORVEIEN AS
Planlegger: Alison Lem
Plan opprettet dato: 29.08.2017
Kontakt e-post: Alison.Lem@Sporveien.com