Oslo Handelsstands Forening advarer mot større skattetrykk totalt

Del : fbtw

Byrådet i Oslo vil innføre eiendomsskatt på næringseiendom. Dette fremmes i bystyrets budsjettbehandling i desember, og vil gjelde fra 1.mars 2017. Forslaget ble diskutert på et medlemsmøte i OHF den 6. september, der finansbyråd Robert Steen (AP) beskrev formål, innretting og bruk av skattepengene.

 

september_3

Flere medlemmer møtte opp og deltok i diskusjonene.

OHF´s holdning til eiendomsskatt er at det er prinsipielt viktig at skatt først og fremst blir lagt på løpende inntekter snarere enn formuesobjekter, men at det er det totale skattetrykket som er viktig for våre medlemmer – slik at de enkelte skattekrevere (stat og kommune) tilsammen gir et effektivt og smart skattepåtrykk for næringslivet.  OHF´s Jon Anders Henriksen benyttet frokostmøtet til å informere om et nytt forslag som foreningen har fremmet – innføring av et nærings- og byutviklingsfond.

Diskusjonsnotat fra NyAnalyse

OHF har bedt NyAnalyse AS om å utarbeide et diskusjonsnotat for bruk i Oslo om å bruke eiendomsskatten på næring, til et fond til utvikling av sentrumsområder, torg og knutepunkt til det beste for handel, servering og en levende by. Dette notatet peker på mange muligheter og noen problemstillinger. OHF mener at tilnærmingen i den løsningen som diskusjonsnotatet peker på, er så interessant for Oslos vedkommende – og ikke minst er godt timet i forbindelse med innføring av eiendomsskatt, at temaet fortjener å bli diskutert på høyeste hold i Oslopolitikken – og blant våre medlemmer selvsagt!
Les hele diskusjonsnotatet her.

Det er i hovedsak tre diskusjoner som følger av notatet:

  • Hva kan fondets midler benyttes til (bymiljø, vedlikehold, arrangementer, sikkerhet o.l.).
  • Hvordan skal styring av midlene kunne skje med trygghet for felleskapets interesser men uten unødig byråkrati.
  • Hvilke geografiske enheter kan jobbe frem slike modeller (gater, strøk, torg, områder, bydeler eller andre enheter).

Forslaget om et slikt fond er inspirert av konseptet BID – Business Improvement District. I byutviklingssammenheng både nasjonalt og internasjonalt, har BID vært et yndet tema for diskusjon og vurdering. Flere næringsforeninger – inkl. OHF – støtter utviklingen av et slikt tiltak.
(LES MER OM DETTE HER).

OHF håper dette vil kunne være et bidrag til å fremme positiv byutvikling og den gode handel i Oslo!

For spørsmål, eller kommentarer, kontakt gjerne Jon Anders Henriksen