Oslo Høyre på medlemsbesøk

Del : fbtw

Oslo Handelsstands Forening tok med Oslo Høyre på besøk til medlemmer i Oslo. Denne gangen gikk turen til flere som holder til på Vulkan og i Mathallen, før besøket ble avsluttet hos Ny York bruktbutikk på Grünerløkka.

Temaer som ble tatt opp var noe som angår de fleste; byutvikling, trafikk og sentrumsutvikling.
Hos Mathallen fikk Høyre også presentert erfaringene serveringsbransjen har med kommunal forvaltning og tildeling av bevilgninger.

Bedriftsbesøk Mathallen

OHF og Oslo Høyre på besøk i mathallen

Blant inntrykkene som de næringsdrivende på Vulkan formidlet, var at Oslo kommunes regelverk og politikk for servering i for stor grad er preget av behovet for kontroll, og i mindre grad hvordan forvaltningen kan bistå med å utvikle gode serveringsbedrifter. De næringsdrivende ønsker smidighet og effektivitet for best å kunne utvikle sine virksomheter.

Ikke minst må saksbehandlingstiden ned – i dag venter en vanlig kafè over 60 dager på løyve for å drive servering. Skjenking av alkohol krever enda lengre tid, noen ganger går det over 100 dager med til papirarbeid. Med faste utgifter som tikker og går sier det seg selv at dette er en krevende situasjon for de næringsdrivende.

Politikerne ble anbefalt å etablere enda tettere dialog med de involverte slik at reguleringer og saksbehandling kan støtte opp under en positiv utvikling, snarere enn å hindre lønnsom utvikling hos de seriøse.