Oslo miljøpris 2014

Del : fbtw

Hvem bør få 50 000 kroner for sin innsats for miljøet? Kampen om Oslo miljøpris 2014 er i gang.

Oslo kommune ved Bymiljøetaten ser spesielt etter innsats, tiltak og ideer som kan deles og være til inspirasjon for miljøarbeidet i byer rundt om i verden.
De ønsker å fremheve at lokale initiativ kan få stor internasjonal betydning om vi evner å dele eksemplene og inspirere andre i deres miljøarbeid. 
Send inn forslag til miljøhelter ved å fylle ut skjema på Miljøportalen eller epost til postmottak@bym.oslo.kommune.no. Fristen er 22. april.
Prisen deles ut i 5. juni i forbindelse med Oslo miljøfestival og verdens miljøverndag. I fjor vant Geitmyra matkultursenter for barn.